FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ-3

Zamanın yahudileri ve hristiyanlarının kurmuş oldukları ticari sisteme bakarak yapılan yorumlar ve değerlendirmeler mevcut olup bunlardan insan ilişkileri ile yapılan değerlendirmeler konusunda haklı yanları olmasına rağmen olayı din açısından, yahudilerin ve hristiyanların, din diye sattıklarına göre yorumlar yapılmış. Asıl din değil uydurulmuş din hakkında yorumlar yapılmış yani… Bunlar da idealistler olarak değerlendiriliyor. EGEMEN OLANLAR (Sayfa…

Mantık

Notlar: Akıl-yürütme Bir şeyin doğruluğunu başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürme bir akıl-yürütmedir.Sayfa 16 Bilişsel olguAkıl-yürütme bir düşünme türü olarak bilişsel (zihinsel) bir olgudur.Sayfa 17 TutarlılıkTutarlılık, mantıksal düşünmenin de ötesinde, deyim yerinde ise, kafa ahlakının bir gereğidir. Sayfa 18 Geçerlilik Mantıksal geçerlilik, sonucu doğru kabul etmemiz için yeterli değildir; ayrıca öncüllerin doğru…