Dualar

Her Cuma yenilenen dualarımız ile,

Her an dua ile,

Duaları bizimle hiç yorulmadan paylaşan Lemiye POLAT Hanım’dan ve

Seslendirerek bize güç katan Yeliz AKTAŞ Hanım’dan da Rabbim razı olsun inşallah.

Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah.

Rabbimiz diyor ki,

Kullarım sana beni sorduklarında de ki ben çok yakınım; bana dua ettiğinde, dua edenin isteğine karşılık veririm. O halde, benim davetime uysunlar ve bana güvensinler ki doğru yolu bulabilsinler.

Bakara Suresi 186. Ayet

Rahman ve Rahim olan, İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

ALLAH’ım!

Davranışlarımızı ”İnancımızla” bütünleştir; Sözümüzü de ”Özümüzle” birleştir..

Ömrümüzü, günlerimizi ve bu cumamızı mübarek kıl ALLAH’ım bizleri doğru olabilen ve de kalabilenlerden eyle Ya RABBim.

Amin

12.02.2021

Yeryüzünde seni seven senin de sevdiğin kullardan olan olmayı diliyorum Rabbim!

Kendim, ailem, neslim ve sana yürekten bağlı tüm müminler için, duamın katında makbul olmasını ve makbul olmasını sağlayacak salih amellerin kayıtlı olduğu ‘ak’ bir amel defteri ile huzuruna gelmeyi diliyorum Rabbim!

Amin.

22.01.2021
HİTİT DUASI

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım!

Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!”

Allahım!

Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” 

Amin

15.01.2021
15.01.2021 HUD SURESİ 47. AYET
08.01.2021

“Ey Rabbimiz!

Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır”

Kehf Suresi 10ncu ayet
08.01.2021

Allah’ım,

Seni zikreden, Sana şükreden, itaat eden,

Sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle.

Ey Allah’ım,

Tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi sana yönelt, dilimi gönlümü aydınlat.

Amin

01.01.2021

Ya Rabbi!

Beni sürekli bilgili ve uyanık kıl ki, bir kimseyi ya da bir düşünceyi -olumlu, olumsuz- iyice tanımadan önce bir yargıya varmayayım.

Ya RAB!

Bizi cehalet ve şirkten kurtar. İslam’ı ve Kuran’ı doğru anlayıp doğru yaşamayı nasip et.

Müslümanlara bilgi, bilinç, evrensel bir kardeşlik şuuru birlik ve beraberlik nasip et

Amin

25.12.2020

Ey Cebbar ve Muktedir Olan Rabbim!

Bizler sana iman etmekle şeref bulduk.

Bu imanı geçtiğimiz, gördüğümüz, girdiğimiz her yere ekecek

Bir ilim, bir irfan, bir ihsan, bir feraset, bir basiret, bir şecaat, bir hüccet ihsan et!

Ümmeti yalnız sana secde eder

Yalnız sana bel büker

Yalnız senin için kıyama kalkar

Yalnız sana davet eder

Yalnız sana teslim olmuş hale getirmek için

Öncü bir nesil olabilmeyi

Senin hoşnutluğunu kazanmayı dileyen

Zengin yahut fakir

Sağlıklı yahut hasta

Siyah yahut beyaz

Erkek yahut hanım

Genç yahut yaşlı

Dili, ırkı, nesebi ne olursa olsun

Kalbi Selim olmak için gayret eden tüm temiz niyetlilerin amellerini de temizle

Bu seçilmişler arasına girebilmeyi bize ailemize neslimize nasip eyle!

İzzetli, heybetli, mutmain entelektüel, vizyon sahibi, karizmatik

Kullarının sayısını bizlerin vesilesi ile arttır.

Bizi hayırlarda yarıştır ve öne geçir

Düşmanlarının iç ve dışının tarumar olduğunu bize ve bizden sonrakilere göster!

Bize indireceğin her türlü hayra ve hayırlıların kalplerini kaynaştırmana ihtiyacımız var ya Rabbi!

Amin

18.12.2020
18.12.2020

Allah’ım!

Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.”

Amin

11.12.2020
11.12.2020 MÜMTEHİNE SURESİ 4-5. AYETLER
BAKARA SURESİ 128

Allah’ım bizi güvenilir olanlardan eyle!

Allah’ım bizi sözünde duranlardan eyle!

Allah’ım bizi ardına düşülebilecek, yanında durulabileceklerden eyle!

Allah’ım bizi dininin havarilerinden eyle!

Allah’ım bizi yolunun şehitlerinden eyle!

Allah’ım bizi bulunduğu yerde, tek başına bile ümmet olabilenlerden eyle!

Allah’ım bizi şerre engel, hayra destek eyle!

Allah’ım bizi salihlere kardeş kıl, münafık ve kafilerinse heybetinden korktuklarından eyle!

Allah’ım evlerimizi Kur’an okunan ve adının anıldığı evlerden eyle!

Allah’ım işimizi bize kolay, aşımızı bize şifa eyle!

Allah’ım bizi daima veren el olan eyle!

Allah’ım bizi yürek yakmaktan ve hainlere ortak olmaktan muhafaza eyle!

Allah’ım bizi her girdiğimiz yerde, izzeti ikram görenlerden eyle!

Allah’ım her sıkıntılı halinde, bizi kurtuluş yollarını hazırladıklarından eyle!

Allah’ım her şeytani hileyi, Rahmani çözümlerle bertaraf edebilenlerden eyle!

Allah’ım girdiğinde rahmet olan fakat, gittiğinde zahmet olmayanlardan eyle!

Amin

04.12.2020
SESLENDİREN YELİZ AKTAŞ

Allah’ım!

Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.”

Amin

Allah’ım!

Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.

Allah’ım!

Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azabından koru.

Amin

Allah’ım,

Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”

Allah’ım!

Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.”

Allah’ım!

Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan   doymayan nefisten sana sığınırım.”

13.11.2020

Allah’ım!

Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur

Amin

13.11.2020

ALLAH’ım

Hakkı (doğruyu) hak olarak göster ve Hakka tabi olarak yaşamakla bizi rızıklandır. Bize batılı (yanlışı) batıl olarak göster ve ondan kaçınmakla bizi rızıklandır ve eşyanın hakikatını olduğu gibi göster.

ALLAH’ım

Senden rahmetine sebep olacak şeyleri,mağfiretine sebep olacak iradeni,her türlü günahtan kurtuluşu ,her türlü iyiliği elde etmeyi,cennete kavuşmayı,cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

Amin

06.11.2020

ALLAH’ım

Beni,ailemi ve tüm müminleri imanımızı,kalbimizi,ahlakımızı,dünyalık ,ahiretlik tüm işlerimizi Sana emanet ediyoruz.

ALLAH’ım

Kimler doğru yolda ise,Senin rızan kimlerleyse, bana ,aileme ve tüm müminlere onları sevmeyi,onlarla beraber olmayı,Dinimizi doğru öğrenmeyi bizlere nasip et.

Amin

06.11.2020

Ya Rabbi,

Bize tövbe nasip et. Tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

A’raf suresi, 126. ayet

“Ey Rabbimiz!

Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”

Enbiya suresi 89. ayet

“Rabbim!

Beni tek başıma bırakma.”

Amin

30.10.2020

Rabbim,

Senden; hem din, hem dünya, hem de âhiret bahsinde af ve afiyet dileriz. Senden; salih amellerde muvaffakiyet ve yine amellerde ihlas dileriz.

Âmin.

Allah’ım!

Sen, sana tevekkül, sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvafakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et.

Âmin

23.10.2020

ALLAH’ım!

Şimdi ve ilerde, bildiģim ve bilmediģim bütün hayırları senden ister, şimdi ve gelecekte, bildiģim ve bilmediģim bütün şerlerden sana sığınırım.

ALLAH’ım!

Cenneti ve cennete götürecek olan söz ve işleri senden ister, cehennem ve cehenneme götürecek olan her söz ve hareketten sana sığınırım.

Amin

23.10.2020

Allah’ım!

Sen, sana tevekkül, sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvafakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et.

Âmin.

16.10.2020

Ya Rab,

Hiç şüphe yok ki sen dualarımızı işitir, niyetlerimizi bilirsin. Tövbelerimizi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri kabul buyuran rahmet ve merhameti sınırsız olansın.

Rabbimiz, bizi şirkten ve günahlardan uzak tut. İnsanız hata yaparız, günahlarımızı affeyle.

Çünkü sen affedensin, bağışlayansın ve sana açılmış elleri geri çevirmeyen sensin.

Üstün kudret sahibi olan sensin ya Rabbi ve sen her şeyi yerli yerince yapansın.

Allah’ım, biz sana yürekten bağlandık ve teslim olduk. Senin yoluna baş koyduk.

Allah’ım, biz sana ve senden gelen Kur’an’a inandık. Bizi cennet ehli kullarından eyle.

Amin

ALLAH’ım!

Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.”

ALLAH’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.”

Amin

Allâh’ım!

Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver, rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru.

Amin

Yüreklilere Bu Yürekten Her Güne Üç Dilek;

1-Hep doğal, hep samimi, hep açık olalım.

2-Ya hakkı söyleyelim, ya incitmemek için bir başka yüreği susalım.

3-Ya hep olalım ya da her gidişten sadakat ve ihlas yüklü yüreğimizle dönelim.

Var mısınız?

Varım diyenlerle yolumuzu , safımızı, sonumuzu birleştir ve kurtuluşa erenlere kat Rabbim.

Amin

Allah’ım!

Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.”

Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”

Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”

Amin

Allah’ım 

Her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Hayatta iken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. 

Seni zikreden, Sana şükreden, itaat eden, Sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah’ım, Tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi sana yönelt, dilimi gönlümü aydınlat.

Amin

İlahi,

Ben Senin Aciz Günahkar Kimsesiz Ve Çaresiz Bir Kulunum Ya ilahi sen benim Rabbimsin Sen Beni Benden Daha İyi Bilirsin Beni Kötülüklerden Nefsime Uymaktan Koru

Beni Nefsim İle Baş Başa Bırakma Ya İlahi Rahmetinin Kapılarını Aç Bana

Dünyamı Ve Ahretimi Hayırlı Kıl Sen Bilensin Hüküm Ve Hikmet Sahibisin

Ya İlahi Beni Aza Kanaat Eden Çoğa Sahip Olduğunda Azmayıp Şükreden Kullardan Eyle

Bana Hidayet Yollarını Aç Ben İslam Dışı Hayattan Muhafaza Et

Bana Senin Dostlarını Tanıma Ve Onlarla Birlikte Olma Basireti Ver

Beni Razı Olduğun kullarından Eyle Delalet Ve Sapıklıktan Muhafaza Et

Ben Ki Yılların Hüznü İçinde Yorgun Bitkin Bir Halde Acizliğimin Sözlerimi Yansıttığı Bir Zamanda Sana En Güzel İsimlerinle Hamd Eder Utanç Ve Göz Yaşı İçinde Ellerimi Semaya Kaldırmış Sana Yalvarıyorum Sen Ki Senden İstenileni Veren Bizi Rahmetinle Kuşatan Sana Açılan Elleri Geri Çevirme Allah’ım Bana Öyle Bir Hayat Ver Ki Yaptığım Amelden Sen razı Senin Hakkımda Razı Olduğun Şeyden de Kalbim Ve Gönlüm Hoşnut Olsun. Ya İlahi Senden Salih Bir Amelin Yaşantımda Etki Göstermesini Bilinçli Ve Şuurluca Bir Hayatı Senin Yolunda Geçirmemi Nasip Et. Ya İlahi Riyakarlıktan su-izandan Küfür Şirk Ve Nifaktan Sana Sığınırım. Sana Açılan Bu Ellerimi Geri Çevirme Duamı Kabul Eyle Hayır Olan Arzu Ve İsteklerimi Nasip Ve Müyesser Eyle

Amin

Ya Rahman!

Beni ve sana yürekten teslim olmuş tüm erkek ve hanım kardeşlerimi;

Muvvahhid (Şirkin her türünden uzaklaşmış)

Mücahid ( Hak uğruna her an mücadeleye hazır)

Muttaki ( Takvası ile helal haramı kuşanmış ve şüpheli her iş ve oluştan uzak kalmaya gayretli)

Mutmain ( Kulluğun farkındalığı ile her anını O’na adamış)

Olmayı başarmış müminlerden eyle ve soyumuzu da namaz

ehli kıl ki.

Güç ve kuvvet senin.

Bizi dirilt, doğrult, durult

Ey Kuddüs olan Rabbim!

Amin

“Ey Rabbimiz!

Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek sâlih kimseler ihsân eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap!”

Furkan Suresi 74. Ayet

Ey Rabbimiz!

“Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Suresi 10. Ayet

Ya RABBi!

Sen görünen herşeyi en ince ayrıntısıyla bilensin.

Sen bizim bilmemiz mümkün olmayan her şeyi de bilensin.

Bize bilmemiz gerekenleri bildir.

Görünenden görülmeyeni hissedecek yürekler bahşet.

Hissettiklerimizin hak olması için, Kudret elinle, bizim kalplerimizi hakta sabit kıl.

Hak olanla hoşnut olmayı,

Batıl olandan hoşlanmamayı kalplerimize öğret.

Kalplerimiz ancak senin yardımınla

Durulur, dirilir, istikâmet bulur.

İstikâmette olmak,

İstikâmette kalmak isteyenlerle, Bizi mahşere dek saf tuttur.

Safımızı sen sağlamlaştır.

Sağlamlaştır ki, kafir ve münafıklara deneme konusu olmayalım.

Amin

Allah’ım!

Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.

Amin

Ya Rahman

Hiçkimse ya da hiçbir şey seninle aramıza giremesin, ayağımızı yerden kesemesin, başımızı kuma gömemesin, seni anmaktan bizi alıkoyamasın. Sen bizden hoşnut olduğun an ve hal üzere bizi huzuruna çağır.

Amin

ALLAH’ım!

Şimdi ve ileride, bildiğim ve bilmediģim, bütün hayırları senden isterim, şimdi ve gelecekte, bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden sana sığînırım.

ALLAH’ım! Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri senden ister, cehennem ve cehenneme götürecek her söz ve hareketlerden sana sığınırım.

ALLAH’ım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim.

Ey merhanet edenlerin en merhametlisi.

Amin

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s