FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ-3

Zamanın yahudileri ve hristiyanlarının kurmuş oldukları ticari sisteme bakarak yapılan yorumlar ve değerlendirmeler mevcut olup bunlardan insan ilişkileri ile yapılan değerlendirmeler konusunda haklı yanları olmasına rağmen olayı din açısından, yahudilerin ve hristiyanların, din diye sattıklarına göre yorumlar yapılmış. Asıl din değil uydurulmuş din hakkında yorumlar yapılmış yani… Bunlar da idealistler olarak değerlendiriliyor. EGEMEN OLANLAR (Sayfa…