MUKADDİME II

İnsan, düşüncesi sayesinde hayvanlardan ayrılmakta, yine düşüncesi ile geçimini sağlamakta, bu hususta hemcinsleriyle yardımlaşmakta, Rabbini bilmekte ve peygamberlerin onun katından getirdiği hakikatleri değerlindirip doğru yolu bulmaktadır. Sayfa 599 Algılama, hareket etme, beslenme, barınma ve bunun gibi özellikler, diğer bütün hayvanlarda da vardır. İşte insanı, diğer hayvanlardan ayıran özelliği, düşüncesidir. Sayfa 601 Düşünce, bir anlık görmeden…